Бүлекләр

Санагыч

Реклама

Шигырь

Дусларымны күрүдә.
Йөздә шатлык кабына,
Һәрбер уку елында
Яңа дуслар табыла.

Матур, чибәр дусларым -
Танырсың бер күрүдә,
Үртәшүдә, төртешүдә -
Алар шау-шу килүдә.
Вакыты
28.05.2014 19:51
Тавыш бирелгән
1 тапкыр
Укылган
334 тапкыр
Автор
Билгесез
Кайсы бүлектә
Дуслар көне
Төрлесе
Шигырь
Дусларга

Бу авторның өстәмә язмалары