Бүлекләр

Санагыч

Реклама

Китап көне

#4109 Мостайга һәйкәл ачалар...
Бар Уфада тантана...
Мостай шигырь укый.
Илнең бәгыреннән кан тама...

Уфада - Мостай тавышы...
Шигырьләр... Сикәндергеч...
Шигырьдән сискәнү - безнең
Дәвергә төшкән өлеш...

Уфада - Мостай тавышы
Шулкадәр таныш тавыш...
Таныш тавыш, таныш [тулысынча]  
Шигырь
Барысы: 1     Күрсәтелде: 1