Рәсәй көне

МК
Шигырь

Булган, ди, бер ил дөньяда
Патшасы булган беләт.
Сыдырган
Кайсын – яткырып,
Кайсын – каенга терәп.

Кем сафлыгын саклап йөри
Ниндидер сәбәп табып,
Шул хушлашкан дөнья белән,
Бүкәнгә башын салып.

Шуңа күрә барысы да
Газиз башларын саклап,
Ыштанын салып туңкайган.
Ә патша киткән саплап.
Тулысынча