Ураза бәйрәме

Раббем Аллам, сакла ялгышлардан,
Аралый күр эче сагышлардан.
Усал сүздән, яман күздән сакла, Рәнҗешләрдән, кара каргышлардан.

Бергә-бергә гомер иткән чакта
Дус дип йөргән дошманнардан сакла. Бәндәчелек белән белеп кылган,
Белми кылган гөнаһлардан якла!

Мохтаҗларга ярдәм итәр өчен
Бир син миңа юмартлыкның зурын.
...