Уйланам да шулай, хәйран калам
Мин илдәге барган хәлләргә.
Күзгә карап, кеше алдалуга,
Күпме була дуслар түзәргә?

Гәзит ачтым, юллар салдырырга,
Фәлән миллион акча бүленгән....