Мостайга һәйкәл ачалар...
Бар Уфада тантана...
Мостай шигырь укый.
Илнең бәгыреннән кан тама...

Уфада - Мостай тавышы...
Шигырьләр... Сикәндергеч...
Шигырьдән сискәнү - безнең
Дәвергә төшкән...