Шигырь, котлау яздыру

Бәйрәмгә, туйга, башка төрле чарага, шигырь, котлау кирәк икән,
бушлай бездән яздырып ал!

          Төймәгә басу белән, хосусыйлык сәясәте
          белән килешуне раслыйсыз!