Сагыну

ДШ
Дилюс Шавалиев
2 август, 2013 ел
Моһтаҗ синең җылыңа

Бер адыммы, әллә тормыш юлы,
Нәрсәләр соң илтә ялгышка?
“Ялгышлардан
Тулысынча
6
0
ДШ
Дилюс Шавалиев
12 август, 2012 ел
Өндә күрдем диеп кочкан идем,
Син килгәнсең икән төшемдә.
Араларым
Тулысынча
13
0