Сәясәт

МК
Марат Кабиров
26 март, 2014 ел
Туфаннарның бөек әрнүләрен
Дәвам иткән өчен җырымда,
Мең тугыз йөз
Тулысынча
4
0
МК
Марат Кабиров
28 октябрь, 2013 ел
Мостайга һәйкәл ачалар...
Бар Уфада тантана...
Мостай шигырь укый.
Илнең
Тулысынча
4
0
Do you like our web site?
Yes
No